Zdysocjowane części i głosy to nie demon wyłaniający się z głębin, żeby nas pożreć…To raczej żołnierz, który utknął w okopach i nie zauważył, że skończyła się wojna… autor nieznany

Odkryj jak pracować z głosami

Głosy, części, objawy dysocjacyjne – czym właściwie są i dlaczego tak bardzo nas przerażają..?

Dysocjacja to słowo pochodzące z łaciny i w istocie oznacza rozdzielenie. Może dlatego właśnie tak bardzo nas to przeraża, iż owo rozdzielenie jako jedne z pierwszych skojarzeń u większości z nas przywodzi określenia typu defragmentacja, odcięcie, utrata kontroli, osobowość mnoga… Często zapominamy, że objawy dysocjacyjne nie zawsze muszą być patologiczne, że doświadczają ich również osoby, którzy nie mają żadnych zaburzeń psychicznych.

Jeśli jednak w naszym życiu pojawi się coś, przed czym, mimo wykorzystania wszystkich naszych zasobów, nie jesteśmy w stanie się obronić, wtedy uruchomienie mechanizmów dysocjacyjnych może stanowić naszą ostatnią linię obrony, która pozwoli na odcięcie się od bólu, cierpienia i niemocy.

Jak wskazują badania – u źródeł patologicznych objawów dysocjacyjnych tkwią zazwyczaj doświadczenia, które zwykliśmy określać mianem traumy. Jak wskazują klinicyści – niezależnie od tego, jaką formę przybiorą objawy dysocjacyjne, czy będą to głosy, amnezja czy cokolwiek innego, najważniejszym jest, aby zrozumieć jaka była ich funkcja, kiedy się pojawiły i przed czym miały nas chronić…

Głównym celem głosów i zdysocjowanych części jest ochrona nawet jeśli ich zachowania są przerażające lub uciążliwe.

Dolores Mosquera
Praca z głosami i zdysocjowanymi częściami: praktyczne podejście oparte na terapii EMDR

Praca z głosami i zdysocjowanymi częściami – Dolores Mosquera

Objawy zaburzeń dysocjacyjnych z perspektywy psychoterapeuty od zawsze były trudnym tematem. „Praca z głosami i zdysocjowanymi częściami” Dolores Mosquera to książka, która zarówno o głosach jak i o częściach opowiada z perspektywy zaburzenia dysocjacyjnego.

Dolores w niezwykle praktyczny sposób tłumaczy jak dotrzeć do źródła zaburzeń dysocjacyjnych i jak, wraz z pacjentem, zrozumieć ich funkcję. Pokazuje też, że nawet najbardziej agresywne części czy głosy nie są odrębnymi bytami, osobowościami czy „rzeczami”, które przychodzą z zewnątrz i, że powinniśmy postrzegać je raczej jako „trwałe wzorce myśli, uczuć, percepcji, przewidywań, intuicji i zachowań” samego pacjenta. Uczy jak istotnym jest o budzenie w sobie szacunku i zdrowej ciekawości zarówno wobec samego pacjenta jak i wobec jego objawów i ich historii.

Autorce udało się połączyć zarówno aspekt teoretyczny jak i wskazówki praktyczne a wszystko to poparła transkrypcjami z realnych sesji, jakie prowadziła ze swoimi pacjentami.

To książka przede wszystkim dla psychoterapeutów, którzy, niezależnie od podejścia w jakim pracują, chcą zrozumieć objawy swoich pacjentów. Skorzystają z niej również sami pacjenci, którzy próbują dowiedzieć się, dlaczego nie potrafią zrozumieć ani siebie ani swoich zachowań.

Rok wydania | 2022
Wydawca | Fundacja Vitamelius
Ilość stron | 401
Cena | 90 zł
Tu kupisz książkę

Spis Treści

Część pierwsza: tworzenie fundamentów

Rozdział 1: Kluczowe pojęcia, modele teoretyczne i procedury kliniczne
Kluczowe pojęcia w pracy z częściami dysocjacyjnymi i głosami
Teorie i modele psychoterapeutyczne oparte na istnieniu części i głosów
Procedury i techniki kliniczne

Rozdział 2: Przygotowanie pracy terapeutycznej i strukturyzowanie sesji klinicznych
Ogólna struktura pracy terapeutycznej
Ogólna struktura sesji klinicznej

Część druga: elementy konstruujące

Rozdział 3: Rozwój dorosłego ja
Kluczowe aspekty w rozwoju dorosłego ja
Korzyści z pracy poprzez dorosłe ja
Przykład przypadku klinicznego

Rozdział 4: Eksplorowanie systemu i zrozumienie wewnętrznego konfliktu
Wewnętrzny konflikt w systemie
Przydatne pytania służace do eksplorowania systemu
Metody eksplorowania
Przykład przypadku klinicznego

Część trzecia: wymagające części i głosy

Rozdział 5: Szczególne problemy w pracy z wymagającymi częściami
Częste problemy w przypadku skomplikowanych części i głosów
Przykład przypadku klinicznego
Podsumowanie

Rozdział 6: Praca z wrogimi i agresywnymi częściami i głosami
Przykład przypadku klinicznego
Podsumowanie

Rozdział 7: Praca z częściami i głosami samookaleczającymi się i samobójczymi
Pochodzenie samookaleczających się i samobójczych części
Funkcja samookaleczających się i samobójczych części
Szczególne interwencje
Przykład przypadku klinicznego
Podsumowanie

Rozdział 8: Praca z częściami i głosami krytycznymi
Pochodzenie krytycznych części
Funkcja krytycznych części
Szczególne interwencje
Przykład przypadku klinicznego
Podsumowanie

Rozdział 9: Praca z częściami i głosami imitującymi sprawcę
Pochodzenie części imitujących sprawcę
Funkcja części imitujących sprawcę
Szczególne interwencje
Przykład przypadku klinicznego
Podsumowanie

Rozdział 10: Praca z częściami i głosami nieufnymi i przerażonymi
Pochodzenie nieufnych i przerażonych części
Funkcja nieufnych i przerażonych części
Szczególne interwencje
Przykład przypadku klinicznego
Podsumowanie

Część czwarta: różnicowanie, współświadomość i integracja

Rozdział 11: Praca z różnicowaniem, orientacją czasową i współświadomością
Różnicowanie
Orientacja czasowa
Współświadomość
Przykład przypadku klinicznego
Podsumowanie

Rozdział 12: Osiąganie integracji
Definiowanie integracji
Proces integracji
Wynik integracji
Podróż Eve ku integracji

Część piąta: przykłady przypadków klinicznych

Rozdział 13: Konceptualizacja przypadku i plan terapii
Konceptualizacja przypadku
Plan terapii
Wybór targetu
Informacje na temat przypadków

Rozdział 14: Ethan: mężczyzna, który rozmawiał z łodziami
Krótka konceptualizacja przypadku
Przykład 1. Ujęcie początkowe: praca z systemem od początku terapii
Przykład 2. Rozpoczęcie komunikacji z wymagającą częścią
Przykład 3. Brak zaufania do dorosłego ja
Przykład 4. Od konfliktu do zrozumienia
Przykład 5. Nieufność jako część procesu terapeutycznego
Przykład 6. Coś we mnie nie lubi rozwoju
Przykład 7. Część oparzyła mi rękę
Przykład 8. Puszka pandory
Przykład 9. Fobia przed traumatycznymi wspomnieniami
Przykład 10. Pęknięcie w puszce pandory
Przykład 11. Pojawia się agresywny głos: pierwotny głos
Przykład 12. Częstsza komunikacja między częściami poza terapią
Przykład 13. Osiąganie porozumienia z systemem
Przykład 14. Zwiększona współświadomość
Przykład 15. Część dziecięca
Przykład 16. Zbyt wcześnie, aby pracować nad traumą
Przykład 17. Ambiwalencja w pracy nad traumą
Przykład 18. Ugruntowanie, by potem stworzyć stalową bramę
Przykład 19. Zalanie przez wspomnienia i praca z najgłębszą traumą
Przykład 20. To są moje głosy, one są mną

Rozdział 15: Adira: różne głosy w mojej głowie
Krótka konceptualizacja przypadku
Przykład 1. Początkowe ujęcie: eksploracja samookaleczania jako przedsionek dozrozumienia systemu
Przykład 2. Alternatywy dla samookaleczania i lepsza komunikacja
Przykład 3. Głosy są cichsze a alternatywy działają
Przykład 4. Głosy hałasują, żeby mi przeszkodzić
Przykład 5. Głosy mówią do mnie tylko w stresujących momentach
Przykład 6. Głosy mnie obrażają
Przykład 7. Poprawa i uświadomienie

Rozdział 16: Hugo: ciemne pudełko w mojej głowie
Krótka konceptualizacja przypadku
Przykład 1. Eksploracja systemu
Przykład 2. Walidacja jako sposób na modelowanie części
Przykład 3. Osiąganie porozumień: praca zespołowa
Przykład 4. A może poprosić o rozejm?
Przykład 5. Rozejm działa
Przykład 6. Kiedy dziwnie jest czuć się dobrze
Przykład 7. Wewnętrzna konstytucja została zmodyfikowana
Przykład 8. Większe połączenie i integracja

Rozdział 17: Gabrielle: ja nie jestem zła, ona jest zła
Krótka konceptualizacja przypadku
Przykład 1. Głos zachęca ją do samookaleczania podczas kryzysu
Przykład 2. Praca nad samoopieką po poważnej próbie samobójczej
Przykład 3. Nowy agresywny głos

Rodział 18: Kendra: mała dziewczynka w ciemnym pokoju
Krótka konceptualizacja przypadku
Przykład 1. Nie mam odwagi zajrzeć do środka
Przykład 2. Przetwarzanie fobii i eksploracja samoodrzucenia
Przykład 3. Eksploracja systemu za pomocą bilateralnej stymulacji
Przykład 4. Praca z cipos i fobiami
Przykład 5. Część chce skrzywdzić pozostałe
Przykład 6. Procedura miejsca spotkań
Przykład 7. Znaczenie triggerów i reakcji
Przykład 8. Trudności przy przyjemnych zajęciach
Przykład 9. Wprowadzenie do tego, że niebezpieczeństwo minęło
Przykład 10. Ciekawość jako pierwszy krok do integracji
Przykład 11. Współpraca i współświadomość
Przykład 12. Ciężar winy
Przykład 13. Praca z agresywnymi głosami

Kiedy klienci mają tendencję do ignorowania głosów, te z kolei mają tendencję do krzyczenia głośniej lub do eskalowania swoich działań w desperackiej próbie bycia usłyszanymi. Ta dynamika tworzy błędne koło, które tylko nasila konflikt wewnętrzny.

Dolores Mosquera
Dolores Mosquera

Dolores Mosquera

psycholog i psychoterapeutka, od wielu lat specjalizująca się w pracy ze złożoną traumą, zaburzeniami osobowości i zaburzeniami dysocjacyjnymi

Jest dyrektorem Instytutu Badań nad Traumą i Zaburzeniami Osobowości (INTRA-TP) w Hiszpanii. Współpracuje z instytucjami państwowymi w ramach krajowych programów pomocy ofiarom przemocy domowej. Należy do Hiszpańskiej Narodowej Sieci Pomocy Ofiarom Terroryzmu, a także współpracuje z organizacją pomagającą ofiarom nagłych wypadków, wypadków, brutalnych ataków, porwań i innych traumatycznych zdarzeń. Dolores jest fantastycznym dydaktykiem – wykłada na kilku uniwersytetach, na całym świecie prowadzi wykłady i seminaria dotyczące bliskich jej tematów związanych z traumą i dysocjacją. Jest też autorką wielu książek, rozdziałów i artykułów na temat zaburzeń osobowości, traumy złożonej i dysocjacji.

Warszawa, Jesień 2022

Dolores Mosquera prowadzi szkolenie dla psychoterapeutów pracujących z traumą.  Po raz pierwszy można kupić jej książkę w polskiej wersji językowej.

Dolores pokazuje nam, jak zmaksymalizować obecność głosów jako sposób na osiągnięcie ważnych celów klinicznych. Zamiast bać się głosów, postrzegać je jako oznakę schizofrenii lub czegoś, czego należy się pozbyć, krok po kroku i w prosty sposób wyjaśnia nam, jak pracować z tymi głosami, włączając w tę pracę naszych klientów.

Giovanni Tagliavini— Psychiatra/Psychoterapeuta, Prezydent AISTED (Włoskie Stowarzyszenie Badań nad Traumą i Dysocjacją), mediolan

Ta książka jest pełna współczucia i mądrego podejścia do wewnętrznej fragmentacji i konfliktów, doświadczanych przez osoby z traumą złożoną. Autorka nie boi się złożoności, metodycznie wytyczając sposoby pomocy klientom, którzy “utknęli” i czują się przytłoczeni.

Giovanni Tagliavini— Psychiatra/Psychoterapeuta, Prezydent AISTED (Włoskie Stowarzyszenie Badań nad Traumą i Dysocjacją), mediolan

Mosquera oferuje model profesjonalnej współświadomości, który jest antidotum na nadinterpretacje! Jej rady i sugestie są bardzo pragmatyczne i nieinwazyjne, dzięki czemusposób przekazania wiedzy wydaje się być z jednej strony przesiąknięty szacunkiem do odbiorcy, z drugiej świadomością własnej wartości – jest wspomagający, ale nie autorytarny.

Valerie Sinason PhD MACP MInstPsychoanal, London, UK

Dolores pokazuje nam, jak zmaksymalizować obecność głosów jako sposób na osiągnięcie ważnych celów klinicznych. Zamiast bać się głosów, postrzegać je jako oznakę schizofrenii lub czegoś, czego należy się pozbyć, krok po kroku i w prosty sposób wyjaśnia nam, jak pracować z tymi głosami, włączając w tę pracę naszych klientów.

Giovanni Tagliavini— Psychiatra/Psychoterapeuta, Prezydent AISTED (Włoskie Stowarzyszenie Badań nad Traumą i Dysocjacją), mediolan

Ta książka jest pełna współczucia i mądrego podejścia do wewnętrznej fragmentacji i konfliktów, doświadczanych przez osoby z traumą złożoną. Autorka nie boi się złożoności, metodycznie wytyczając sposoby pomocy klientom, którzy “utknęli” i czują się przytłoczeni.

Giovanni Tagliavini— Psychiatra/Psychoterapeuta, Prezydent AISTED (Włoskie Stowarzyszenie Badań nad Traumą i Dysocjacją), mediolan

Mosquera oferuje model profesjonalnej współświadomości, który jest antidotum na nadinterpretacje! Jej rady i sugestie są bardzo pragmatyczne i nieinwazyjne, dzięki czemusposób przekazania wiedzy wydaje się być z jednej strony przesiąknięty szacunkiem do odbiorcy, z drugiej świadomością własnej wartości – jest wspomagający, ale nie autorytarny.

Valerie Sinason PhD MACP MInstPsychoanal, London, UK
Praca z głosami i zdysocjowanymi częściami: praktyczne podejście oparte na terapii EMDR

Praca z głosami i zdysocjowanymi częściami

Sprzedaż wysyłkowa odbywa się za pośrednictwem Poradni Nasza Strefa.

Książkę można nabyć również podczas szkoleń organizowanych przez Fundację VITAMELIUS.

Rok wydania | 2022
Wydawca | Fundacja Vitamelius
Ilość stron | 401
Cena | 90 zł
Tu kupisz książkę